Eirik Digre

c6fb2f_7b9ac858e5543cced1467750ee3493f0

Fysioterapeut, Tøyen, Kampsport, Trening

Utdannelse:
Bachelor i Fysioterapi mensendieck fra Høgskolen i Oslo (180 studiepoeng) etterfult av 1 års turnustjeneste.

Jeg er innehaver/eier av Physio Lab og Fighters Lab, der jeg også er trener. Jeg behandler alle pasienter, men retter meg spesielt mot kampsportutøvere.

Send terapeuten en mail eller sms, og terapeuten vil ta kontakt med deg.

eirik@physiolab.no
tlf: 97 42 11 34